Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

O projektu

CILJEVI PROJEKTA:

 1. jačanje uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na području Slavonije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima
 2. jačanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u četiri područja Europskog socijalnog fonda: obrazovanje, zapošljavanje, socijalno uključivanje i dobro upravljanje

CILJANE SKUPINE PROJEKTA:

 • organizacije civilnog društva koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada

 

Naziv projekta:
Razvojem OCD-a do razvoja lokalne zajednice

Nositelj projekta:
Udruga za zaštitu životinja Zmijolovac

Partneri na projektu:
Općina Oprisavci, Općina Bukovlje, Slavonski planinari

Ukupna vrijednost projekta:
407.011,03 HRK

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna RH (15 %) i Europskog socijalnog fonda (85 %, odnosno 345.959,38 HRK)

Trajanje projekta:
15 mjeseci (25.11.2021. – 25.02.2023.)

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 1. Aktivnost osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 2. Aktivnost organiziranja volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima i uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini
 3. Aktivnost organiziranja malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite
 4. Aktivnost jačanja kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija
 5. Aktivnost jačanja kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama
 6. Aktivnost izrade online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

           V. Promidžba i vidljivost

           PM. Upravljanje projektom i administracija

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. Aktivnost osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnog društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija
 • 8 osoba završilo edukaciju Upravljanje ljudima, vremenom, konfliktima i stresom
 • 8 osoba završilo edukaciju Timski rad: osnova za stvaranje vrijednosti
 1. Aktivnost organiziranja volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima i uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini
 • 10 volontera završilo edukaciju Zaštita životinja u njihovom prirodnom staništu
 • 10 volontera završilo edukaciju Prva pomoć u kriznim situacijama i susretu s reptilima
 1. Aktivnost organiziranja malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite
 • 100 osoba sudjelovalo na predavanjima o prevenciji ugriza od zmija (mala građanska akcija)
 1. Aktivnost jačanja kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija
 • 10 osoba završilo edukaciju Korištenje društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-ova, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterizma
 • održana Javna kampanja za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina
 1. Aktivnost jačanja kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama
 • 8 osoba završilo radionicu Izrade strateških mapa, strateškog plana, plana monitoringa i provedbe evaluacije
 1. Aktivnost izrade online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama
 • izrađen e-learning Kako reagirati kod susreta sa zmijom
 • održana online edukacija Kako reagirati kod susreta sa zmijom
 • izrađen digitalni priručnik samopomoći kod ugriza zmija

V.Promidžba i vidljivost

 • postignuta visoka razina vidljivosti i prepoznatljivosti projekta i njegovih rezultata
 • podignuta svijest ključnih dionika i ciljanih skupina
 • izrada web i Facebook stranice te promotivnih materijala

PM.Upravljanje projektom i administracija

 • ispravno, kvalitetno i pravovremeno proveden projekt
 • administrativno i financijsko izvještavanje
 • nadzor kvalitete provedbe projekta