Održane sve projektne aktivnosti i uspješno proveden projekt „Razvojem OCD-a do razvoja lokalne zajednice“

Udruga za zaštitu životinja Zmijolovac od 25. studenog 2021. provodi projekt Razvojem OCD-a do razvoja lokalne zajednice, čijom provedbom pozitivno utječe na jačanje uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva na području Slavonije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima. Kroz projektne aktivnosti ojačali su se predstavnici organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u četiri područja Europskog socijalnog fonda: obrazovanje, zapošljavanje, socijalno uključivanje i dobro upravljanje.

Kako je trajanje projekta 15 mjeseci, do završetka projekta preostalo je tek nekoliko dana, pa s lakoćom možemo tvrditi da su sve projektne aktivnosti uspješno provedene.

Ostvareni su sljedeći rezultati projekta:

 • U sklopu elementa Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva:
 1. Održana je edukacija Upravljanje ljudima, vremenom, konfliktima i stresom; za 12 osoba
 2. Održana je edukacija Timski rad: osnova za stvaranje vrijednosti; za 11 osoba
 3. Održana je edukacija Zaštita životinja u njihovom prirodnom staništu; za 11 volontera
 4. Održana je edukacija Prva pomoć u kriznim situacijama i susretu s reptilima; za 10 volontera
 5. Održana mala građanska akcija: 10 predavanja o prevenciji ugriza od zmija; za više od 100 sudionika
 6. Održana je edukacija Korištenja društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-ova, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterizma; za 11 osoba
 7. Provedena Javna kampanja za unaprjeđivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina
 8. Održana je dvodnevna radionica Izrade strateških mapa, strateškog plana, plana monitoringa i provedbu evaluacije; za 10 osoba
 9. Održana online edukacija Kako reagirati kod susreta sa zmijom
 10. Izrađen digitalni priručnik samopomoći kod susreta sa zmijom pod nazivom Zmije – „opasni“ susjedi iz prirode
 11. Izrađen e-learning sustav Kako reagirati kod susreta sa zmijom (Zmije – „opasni“ susjedi iz prirode)

Posljednja aktivnost u okviru ovog elementa je izrada e-learning sustava koji je sastavni dio web stranice izrađene za potrebe projekta: https://razvojlokalnezajednice.eu/

Kako na području Slavonije ne postoji velik broj organizacija civilnog društva koji se bave zaštitom životinja i pristupu istima (pogotovo ovoj životinjskoj vrsti – zmijama), Udruga Zmijolovac konstantno prima upite ostalih organizacija kako postupati u susretu sa zmijama i zaštićenim životinjama te izrađen e-learning sustav predstavlja aktivnost prilagođenu lokalnim potrebama. E-learning se sastoji od nekoliko sekcija: informacije o projektu, prijavitelju, mitovi i legende o zmijama, fizionomija zmija, vrste zmija, kako reagirati pri susretu sa zmijama, riječi stručnjaka, a jedan dio je posvećen i provjeri znanja (kratkom kvizu).

 • U sklopu elementa Promidžba i vidljivost
 • Dizajniran logotip i promotivni materijali
 • Tiskani promotivni materijali
 • Izrađena Facebook i web stranica projekta; izrada sadržaja za objave na web stanici i društvenim mrežama kroz 15 mjeseci
 • U sklopu elementa Upravljanje projektom i administracija
 • Izrađena sva dosadašnja izvješća o napretku projekta

Projekt se provodi 15 mjeseci, od 25. studenog 2021. godine do 25. veljače 2023. godine u partnerstvu s Općinom Oprisavci, Općinom Bukovlje i Udrugom Slavonski planinari. Projekt sufinancira Europska unija (85 %) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 54.019,65 € (407.011,03 HRK), a intenzitet potpore je 100 %, i to na način da Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira iznos od 85 % (45.916,70 €, odnosno 345.959,38 HRK), dok se preostali obvezni nacionalni dio (15 %) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu životinja Zmijolovac.