Udruga za zaštitu životinja Zmijolovac uspješno provodi projekt „Razvojem OCD-a do razvoja lokalne zajednice

Ured za udruge Republike Hrvatske je krajem prosinca 2020. godine objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice čiji je cilj osigurati razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj, kako bi se ostvario ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Također, cilj je ojačati organizacije civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama, i za neposredan rad u područjima koja se financiraju iz Europskog socijalnog fonda; u nastavku ESF-a, (zapošljavanje, dobro upravljanje, socijalno uključivanje i obrazovanje).

Udruga za zaštitu životinja Zmijolovac aplicirala je na navedeni poziv, projekt je pozitivno ocijenjen te je sukladno tome 25. studenog 2021. godine započela provedba projekta pod nazivom „Razvojem OCD-a do razvoja lokalne zajednice“. Cilj projekta je jačanje uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva na području Slavonije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima. Kroz projekt se provode aktivnosti kojima se jačaju organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave u četiri područja ESF-a: obrazovanje, zapošljavanje, socijalno uključivanje i dobro upravljanje. Projekt se provodi 15 mjeseci, od 25. studenog 2021. godine do 25. studenog 2023. godine u partnerstvu s Općinom Oprisavci, Općinom Bukovlje i Udrugom Slavonski planinari. Projekt sufinancira Europska unija (85 %) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 54.019,65 € (407.011,03 HRK), a intenzitet potpore je 100 %, i to na način da Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira iznos od 85 % (45.916,70 €, odnosno 345.959,38 HRK), dok se preostali obvezni nacionalni dio (15 %) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH.

U sklopu projekta održane su sljedeće edukacije:

  1. Upravljanje ljudima, vremenom, konfliktima i stresom
  2. Timski rad: osnova za stvaranje vrijednosti
  3. Edukacija volontera – Prva pomoć u kriznim situacijama i susretu s reptilima
  4. Izrada strateških mapa, strateškog plana, plana monitoringa i provedbe evaluacije
  5. Zaštita životinja u njihovom prirodnom staništu
  6. Online edukacija Kako reagirati kod susreta sa zmijom

Također, održavaju se aktivnosti male građanske akcije, odnosno predavanja o prevenciji ugriza od zmije, pa je tako zasad održano 8 od predviđenih 10 predavanja, i to na sljedećim lokacijama: Osijek, Vinkovci, Nova Gradiška, Otok, Požega, Županja, Vukovar, Đakovo, a slijede još dva predavanja: u Našicama i Pakracu. U okviru projekta održana je i Javna kampanja za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina.

U tijeku je izrada digitalnog priručnika samopomoći kod ugriza zmija koji će poslužiti kao predložak za izradu e-learninga Kako reagirati kod susreta sa zmijom. Osim toga, do završetka projekta planira se održati edukacija Korištenje društvenih mreža i elektronskih medija za informiranje šire javnosti i građanstva o aktivnostima OCD-ova, prikupljanje građanskih inicijativa i poticanje volonterizma te dva preostala predavanja u sklopu male građanske akcije.

Kako obvezni dio svakog projekta predstavlja promocija i vidljivost projekta, dizajniran je logotip, tiskani su promotivni materijali i redovito se objavljuju sadržaji na web stranici i društvenoj mreži Facebook. Također, sastavni dio svakog projekta je element upravljanja projektom i administracije u sklopu kojeg je zaposlen voditelj projekta koji je zadužen za upravljanje projektnim aktivnostima, pripremu i izradu svih potrebnih izvješća, arhiviranje dokumentacije i slično.

Projekt sufinancira Europska unija (85 %) iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 54.019,65 € (407.011,03 HRK), a intenzitet potpore je 100 %, i to na način da Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira iznos od 85 % (45.916,70 €, odnosno 345.959,38 HRK), dok se preostali obvezni nacionalni dio (15 %) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu životinja Zmijolovac.